Autentificare
Prima pagina > Catalog ONG > Mediu > Fundaţia TERRA Mileniul III
   video_ong
video_anunt
Avem 46 vizitatori online

Număr afişări conţinut : 58772

 

Fundaţia TERRA Mileniul III

10

Fundaţia TERRA Mileniul III


Strada: Armand Călinescu
Numarul: 7
Apartament: 20
Codul postal: 021011
Orasul: Bucureşti
Judetul/Sectorul: 2 România
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Adresa Web
Persoana de contact: Ioana Ciută
Telefon: 021 314 12 27
Fax: 021 300 37 00
Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie apolitica, neguvernamentală şi non-profit de protecţie a mediului, înfiinţată în baza legii 21/1924, conform hotărârii judecătoreşti nr. 15 din 09.02.1998 la dosarul 38/PJ/1998.
Misiunea organizaţiei TERRA Mileniul III este de a desfăşura programe ecologice în vederea conştientizării populaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice şi de a promova programe de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global.
Domenii de activitate:
- activităţi şi programe de protecţie a mediului înconjurător, la nivel local, regional şi global, cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbărilor climatice;
- activităţi şi programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private asupra mediului şi comunităţilor;
- activităţi şi programe de promovare a legislaţiei şi modificărilor legislative în domeniul mediului şi în sectoarele conexe;
- activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi;
- încurajarea dezvoltării transferului de tehnologii şi tehnici nepoluante, cercetarea ştiinţifică în domenii legate de protecţia mediului;
- colaborarea cu administraţiile locale şi/sau regionale şi comunităţile în vederea realizării protecţiei ecosistemelor locale şi regionale;
- programe comune cu organizaţii internaţionale similare în domeniul social, educaţional şi al protecţiei mediului înconjurător;
- promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor şi la rezolvarea problemelor de mediu.

Fundaţia TERRA Mileniul III este membră a Reţtelei de Acţiune pentru Climă, Transport&Environment şi Coaliţia pentru Mediu.

Câteva din proiectele desfăşurate:
I. Energia Regenerabilă - O şansă pentru dezvoltarea durabilă a României [2009 - 2010]

Proiectul Energia Regenerabilă - O şansă pentru dezvoltarea durabilă a României, a avut ca scop îmbunătăţirea cadrului general de utilizare a energiei regenerabile în România.
Pentru realizarea acestui scop, ne-am stabilit următoarele obiective:
1. Creşterea nivelului de conştientizare a autorităţilor publice locale (APL) pentru folosirea energiei regenerabile.
2. Dezvoltarea capacităţii de asociere a furnizorilor şi producătorilor de echipamente din domeniul energiilor regenerabile.
3. Îmbunătăţirea politicilor publice de utilizare a surselor de energie regenerabilă în România.

Principalele activităţi derulate:
- Realizarea şi publicarea unor materiale informative;
- Realizarea unei baze de date cu furnizorii de echipamnete şi servicii pentru utilizarea energiei regenerabile;
- Cercetare sociologică - evaluarea gradului de utilizare a energiilor regenerabile în România;
- organizarea unui seminar cu reprezentanţii sectorului de afaceri pentru identificarea unor căi de promovare reală a energiilor regenerabile în România;
- Realizarea portalului de informare privind energia regenerabilă - www.egergie-verde.org.ro;
- Caravana Energiei Regenerabile în 8 municipii din România, pentru fiecare zone de dezvoltare;
- Organizarea dezbaterii publice - Cadrul de implementare a politicii de promovare a energiilor regenerabile în Romania”;
- Realizarea unui raport de măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi procedurilor privind folosirea energiei regenerabile în România;
- Organizarea unei conferinţe naţionale finale.

Grup ţintă: autorităţile publice locale din cele 8 regiuni de dezvoltare administrativă ale României şi de producătorii şi furnizorii de echipamente şi/sau servicii privind producerea energiei din surse regenerabile, cât şi de autorităţile centrale şi agenţiile de reglementare în domeniul energiei.

Rezultatele proiectului:

- Au fost create materialele informative dedicate proiectului pliante, broşuri
- A fost creat portalul http://www.energie-verde.org.ro/, un instrument de informare şi dialog.
- Cercetarea sociologică a relevat faptul că sectorul de afaceri este conştient de posibilităţile de dezvoltare şi se pregăteşte pentru trecerea către o economie verde.
- Dezbaterile dintre diverşi actori au avut loc în cadrul Caravanei Energiilor Regenerabile desfăşurată în perioada mai - iunie 2010 şi a Conferinţei finale. Caravana s-a oprit în 8 municipii din România:Timişoara, Craiova, Iaşi, Galti, Călăraşi, Cluj-Napoca, Braşov, Bucureşti, vizând astfel cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării. Astfel, proiectul a reuşit să aducă împreună două părţi importante ale unei pieţe în formare în România, pentru a convinge populaţia să se orienteze către un comportament de consum energetic eficient şi prietenos cu mediul. Întâlnirile au reunit 240 pe participanţi din care 40 din partea autorităţilor publice, 80 de agenţi economici care activează în domeniul energiei regenerabile şi 120 din partea organizaţiilor neguvernamentale. Conferinţa naţională a reunit peste 60 de participanţi din ONGuri, patronate în domeniul energiilor regenerabile, reprezentanţi ai mediului academic, autorităţi publice şi producători.
- Raportul de măsuri privind politica privind energiile regenerabile, a fost transmis factorilor de decizie din România alături de numeroase scrisoari de poziţie care cereau clarificare şi simplificarea legislaţiei existente în acord cu politica europeană în domeniu. Lipsa de reacţie a autorităţilor naţionale a condus la atenţionarea Comisiei Europene cu privire la cadrul legislativ şi punerea lui în aplicare în România.
Ca urmare a proiectului şi a presiunii exercitate de către Comisia Europeană se constată o revigorare a cadrului legislativ şi a investiţiilor în proiecte de utilizare a energiilor regenerabile.

Proiectul nu s-ar fi putut desfăşurat fără sprijinul partenerului nostru strategic - Asociaţia Municipiilor din România – AMR şi fără finanţarea acordată de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

II. Tineri Ambasadori împotrivă schimbărilor climatice - Lideri ai acţiunii globale! Ediţia a 3 a [2010]

TERRA Mileniul III în parteneriat cu Asociaţia ALMA-RO şi cu susţinerea Ambasadei Germaniei la Bucureşti şi a Reţelei de Acţiune pentru Clima (RAC- RO), au organizat cea de a treia ediţie a proiectului - Tinerii ambasadori împotrivă schimbărilor climatice” cu sprijinul financiar al companiei E.ON.

Scopul proiectului a fost promovarea acţiunilor de conştientizare de către generaţia tânără din şcoli a schimbărilor climatice, a rolului cheie al eficienţei energetice şi necesitatea folosirii surselor regenerabile. Partenerul media a fost ziarul Adevărul.
În perioada iulie - decembrie 2010 s-au derulat următoarele activităţi:
- Instruirea a 18 profesori pentru educarea elevilor privind schimbările climatice din localităţile Bucureşti, Călăraşi, Moreni, Constanţa, Galaţi, Gheorgheni, Tg. Mureş, Sinaia, Dej, Sighişoara;
- Actualizarea şi diseminarea Ghidului Schimbărilor Climatice şi Manualul de Aplicaţii şi Trusa de lucru, ca materiale didactice.
- S-a lansat a treia ediţie a concursului naţional de campanii de conştientizare create de elevi. Juriul care i-a selectat pe cei patru Ambasadori câştigători (câte unul din fiecare categorie de clasă, V-VIII) a fost constituit din reprezentanţii Ambasadei Germaniei, ai companiei E.ON, Ministerului Mediului, Ministerul Educaţiei şi ONG-urilor. Am primit 440 de aplicaţii, dublu faţă de anul trecut.
- Proiectele finaliste au fost prezentate atât pe site-ul RAC-RO cât şi al ziarului Adevărul.
- Materialele finaliştilor au fost prezentate publicului în cadrul unui eveniment de tip "vernisaj”, la care au fost invitaţi să participe diferite persoane publice.
Excelenţa Sa Ambasadorul Germaniei a afirmat că: "Lucrarile au dovedit spirit creator, constituind şi o invitaţie la meditaţie. Participanţii au arătat că se gândesc serios la soarta planetei noastre.”
Ca recunoaştere a implicării sale în activităţile educaţionale Ambasadorul Germaniei a fost premiat de revista InfoMediu cu Premiul „Ecoatitudine fără frontiere” - pentru o personalitate de peste hotare ce nu activează în sfera protecţiei mediului, dar care s-a remarcat în anul 2010 prin implicarea în activităţi de mediu în România

Proiectul a fost finantat de E-ON Romania in cadrul programului sau de CSR

III. Cumpără Verde! [2009 – 2010]

Autorităţile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc aproximativ 1.5 miliarde euro pe an pentru achiziţionarea de produse şi servicii, ceea ce este echivalentul a 16% din Produsul Intern Brut. Comisia Europeana a propus o ţintă voluntară de 50 % achiziţii publice ecologice care să fie atinsă de fiecare Stat Membru până în 2010. Planul de Acţiune aferent României a fost publicat în anul 2008 şi acoperă perioada 2008-2013, stabilind ţinte specifice pentru categorii de produse şi servicii care pot fi achiziţionate de instituţiile publice, conform legislaţiei UE. Cu toate acestea, consumatorii autorităţi publice “sunt încă reticenţi faţă de produsele ecologice, în principiu din cauza lipsei de cunoştinţe referitoare la produse şi tehnologii ecologice, a preţului de cumpărare mai mare a produselor ecologice sau a prejudecăţii că acestea sunt mai scumpe precum şi a ignorării efectelor negative pe care le generează producţia şi consumul de produse neecologice”.

Proiectul şi-a propus:
1. Creşterea gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor publice locale privind sistemul de achiziţii publice ecologice şi
2. Îmbunătăţirea accesului la informaţie privind furnizorii de produse ecologice la nivel naţional, iar grupurile ţintă sunt reprezentate de autorităţi publice şi companii care furnizează produse şi servicii ecologice. Obiectivele au fost atinse prin crearea unui portal web bilingv care sa furnizeze informaţii despre sistemul de achiziţii ecologice, legislaţie şi furnizori de astfel de bunuri şi servicii, o dezbatere publică pe această temă urmată de o conferinţă de presă şi publicarea unui catalog al firmelor furnizoare.

Activităţi:
- Realizarea portalului web „Verde la achiziţii”
Portalul web este principalul instrument de informare al grupului ţintă şi de facilitare a comunicării dintre furnizorii şi cumpărătorii de produse şi servicii ecologice. [ www.achizitiiverzi.ro ]
– Dezbatere publică
Dezbaterea publică pe tema achiziţiilor publice ecologice a adus în atenţia administraţiei publice şi a companiilor importanţa acestui domeniu, a sprijinit identificarea problemelor cu care se confruntă ofertanţii şi cumpărătorii în acest proces şi a contribuit la promovarea conceptului şi a beneficiilor acestuia prin mass-media
– Catalogul produselor şi serviciilor ecologice
Publicaţia a avut rolul de a promova conceptul de achiziţii verzi şi de a informa administraţia publică despre concept, despre definiţia produselor ecologice, exemplificând prin prezentarea companiilor şi a produselor care sunt înscrise în baza de date disponibilă pe portalul web. De asemenea, catalogul a contribuit la promovarea ofertanţilor şi la crearea unei legături mai strânse între solicitanţii şi ofertanţii de produse şi servicii ecologice.

Impactul proiectului a vizat:
- crearea sau îmbunătăţirea mecanismelor şi a instrumentelor necesare pentru implementarea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul achiziţiilor publice verzi;
- crearea contactului direct între sectorul public şi furnizori privaţi de produse şi servicii verzi, care va facilita colaborarea dintre aceştia pe viitor;
- construirea unui portal web care se poate susţine financiar după finalizarea proiectului, prin contribuţiile financiare ale companiilor utilizatoare
- o mai bună înţelegere a sistemului achiziţiilor publice verzi de către contractori, care vor avea o sursă permanentă de informaţie pentru a cunoaşte cum se pot orienta către produse verzi (referitor la modalitatea de achiziţionare şi contractare)
- introducerea pe piaţă a unor produse şi servicii care nu sunt actualmente disponibile în România va creşte interesul companiilor româneşti şi va impulsiona competiţia pe piaţa de produse ecologice din România.
- companiile vor deveni conştiente de potenţialul pieţei de produse ecologice pe care sectorul public va intra ca şi cumpărător şi vor beneficia de instrumente de promovare care pot reprezenta un punct de plecare pentru extinderea activităţii lor.
- Pe termen mediu şi lung, consumul de energie şi resurse al autorităţilor publice va scădea, aducând beneficii evidente asupra mediului

Portalul “Verde la achizitii” a devenit un instrument util in reunirea producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii ecologice din România şi din străinătate precum şi autorităţi publice din ţară care au obligaţia de a achiziţiona astfel de produse.

Finantator: Mecanismul financiar SEE şi Programul Norvegian de Cooperare

Surse de finanţare pentru anul 2010
1. EEA Grants
2. Global Environment Facility - Small Grants Program
3. The Minor Foundation for MAjor Challanges
4. Innovation
5. E.ON
6. Fundatia pentru Parteneriat
7. Comisia Europeana (EuropeAID)
8. Icemenerg
9. BlackSea Trust
10. European Climate Foundation (prin T&E)

Report Listing   Data adaugarii: 16.6.2011  Vizualizari: 481

Rate now:  
0

RSS Feeds
Pentru abonare la Newsletter-ul CatalogONG introduceti numele si adresa de email.

Lista ONG
Anunturi ONG

Activati intr-un ONG?
 
Ce parere aveti despre noul design al paginii Catalog ONG?